Domů ISOS  |   Support KNZ |  > KNZ - rozcestník  Přihlášení

KNZ

Řešení problémů s přihlášením

 
Skutečnost, že se nemůžete přihlásit do KNZ může mít hned několik příčin:
  • Zadáváte chybnou adresu stránky pro přihlášení

    Pro uživatele z vnitřní sítě [pro zaměstnance Kooperativy]: https://knz.koop.cz/KnzWEB/faces/auth/login.xhtml
    Pro uživatele z vnější sítě [pro ostatní získatele]: https://knz.koop.cz

  • Zadáváte chybně některý z přihlašovacích údajů, pozor na velká a malá písmena v loginu i hesle!
  • Došlo k dočasnému odhlášení z důvodu dlouhodobé nečinnosti (delší než 30 minut)
  • Váš účet byl pro dlouhodobu nečinnost uzamčen (cca 6 měsíců)
  • Nemáte zřízený účet a snažíte se zadávat login a heslo, které neexistuje v KNZ!